เกี่ยวกับเรา

เรามองเห็นถึงปัญหาการใช้งานของโซฟา เก้าอี้ เตียงต่างๆ ที่ชำรุดจากการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะต้องซื้อใหม่ และลดขยะขนาดใหญ่ เราจึงให้บริการซ่อมแซมโซฟาเดิม ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยทีมช่างเฟอร์นิเจอร์ผู้เชี่ยวชาญ ในนาม พิทักษ์เฟอร์นิเจอร์ โดยช่างลุน

พิทักษ์เฟอร์นิเจอร์

081-482-4319